RÄDDNINGSMISSIONEN

På väg hem

Räddningsmissionen är en ideell förening som arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för de människor de möter. Det är lätt att frågan om hemlöshet stannar vid siffror i en kartläggning, ett förenklat problem som samtidigt är svårt att relatera till. Med vår vinterkampanj för Räddningsmissionen ville vi visa den verkligen vägen mot ett eget hem. Vi ville visa hur trasslig, svår och lång den vägen är att vandra, men också vad Räddningsmissionens insatser betyder för att förenkla och förkorta vägen hem.

Kampanjsiten hittar du här!
https://www.pavaghem.se/