MAT.SE

Du hinner

När vi fick i uppdrag att ta fram en kampanjidé till vår kund Mat.se ville vi hitta ett tilltal som svarar upp mot målgruppens drivkrafter och som löser deras problem att de har ont om tid.

Eftersom januari är en månad när många omvärderar sina liv och försöker hitta nya rutiner ville vi ta vara på det också. Vi kom på kommunikationskonceptet “Du hinner” och la till en nya-vanor-rabatt för att försöka få in en rutin att veckohandla..