ENIAC

Uppdaterad grafisk profil

Eniac har under flera år vuxit framgångsrikt genom att utveckla affärssystemet Aveny, som de senaste åren anpassats efter den upphandlade och enda kunden Svenska kyrkan. Vi fick i uppdrag att uppdatera den grafiska identiteten och hemsidan, samt skapa ett kommunikationskoncept.

Vi skapade ett kommunikationskoncept utifrån varumärkets “why” som är omtanke i alla led. Omtanke i produktutveckling, omtanke i kundrelationer, omtanke om kollegor och inte minst omtanke om vår planet och nästa generation. Konceptet blev Eniac – system med omtanke.

Vi ville att konceptet även skulle förmedlas även i det grafiska uttrycket. Att det ena ger det andra, och att allt hänger ihop. Vi ville att Eniacs grafiska identitet skulle utstråla samma vänlighet och värme som företaget gör. Inga vassa armbågar, inga hård kanter.