AKADEMISKA HUS

Grafisk identitet

Fastighetsbranschen och utbildningsbranschen befinner sig i rekordsnabb utveckling och vi ser helt nya former av samarbeten över verksamhetsområden och yrkesroller. Akademiska Hus tror på samverkan och möten i olika former för att driva utvecklingen framåt, och det vill vi förmedla även i det grafiska uttrycket när vi fick i uppdrag att ta fram en uppdaterad grafisk identitet.
I det nya grafiska uttrycket ville vi föra in en mer mänsklig touch 
som ger en känsla av hantverk, med koppling till att det faktiskt är människor som driver utveckling framåt, tillsammans.

Vi landade i ett uttryck som känns sympatiskt, vänligt och inbjudande, som upplevs som levande och kommunicerar förändring, ”in process”. Vi förde in en mer mänsklig touch 
som ger en känsla av hantverk, med koppling till att det faktiskt är människor som driver utveckling framåt, tillsammans. Vi ville även skapa en känsla av 
hållbarhet och miljötänk, 
utan att det blir övertydligt.

Ett mönster som kommunicerar samverkan i olika former, kan användas som komplement till fotade bilder. Ur mönstret har vi plockat former som används som enskilda grafiska element – cirklar, rutor och streck.