AWL

Grafisk identitet och varumärkesstrategi

A Working Lab är ett helt nytt varumärke inom Akademiska Hus, och vi har arbetat med att ta fram varumärkesstrategi, grafisk identitet och koncept - allt utifrån grundidén "former som samverkar".

Fastighetsbranschen är i snabb förändring, och för att hänga med och driva utvecklingen satsar Akademiska Hus på att bredda sitt tjänsteerbjudande genom fler och bättre co-working miljöer. De har tagit fram ett koncept för att låta sina byggnader bli platser där man kan laborera med framtidens kontor och kunskapsmiljöer tillsammans med dem som vistas i dem – ”A Working Lab”. Vi på FAB fick den stora äran att vara med och utveckla varumärket A Working Lab samt att ta fram grafisk identitet inkl logotyp.

A Working Lab är en plats som inspirerar till kunskapsutbyte och möten mellan olika verksamheter, företag och människor. Genom att mötas i annorlunda former kan vi också hitta nya former av samarbeten och mer innovativa former för utveckling. Vi ville hitta ett grafiskt uttryck som kommunicerar att olika former av verksamheter kan bilda något större tillsammans än de enskilda delarna var för sig. ”Former som samverkar” blev därför något vi tog fasta på, både i utveckling av konceptet och den grafiska identiteten.