AKADEMISKA HUS

Employer branding-film

En av de viktigaste informationskällorna när vi söker jobb är vad andra anställda berättar om sin arbetsplats. Det var något vi tog fasta på i filmen som beskriver hur det är att arbeta på Akademiska Hus, ur medarbetarnas perspektiv.

Digital transformation, teknologisk revolution, paradigmskifte. Det pratas mycket om vad som krävs av företag för att överleva i vår snabbrörliga värld. Men, företag drivs av människor, och för att attrahera talang och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är Akademiska Hus övertygade om att allt börjar med den enskilda medarbetaren och slutar med den enskilda slutkunden. Deras byggnader planeras, byggs och förvaltas av människor, och människor studerar, forskar och arbetar i våra lokaler. Detta tog vi fasta på när vi hjälpte dom att formulera sitt arbetsgivarvarumärke och producera en film som kommunicerar just detta.

Filmen har gjorts i samarbete med Always Frank.

KORTVERSIONER