MAT.SE

Kommunikationskoncept

Mat.se’s stora hållbarhetsfokus och tjänstens smarta funktioner var något vi tog fasta på när vi landade i det nya kommunikationskonceptet "Lätt att handla rätt".

Sverige ligger idag högt internationellt vad gäller medveten konsumtion. Vi tar ett stort kollektivt ansvar jämfört med andra Europeiska länder, och det är till och med så att medveten konsumtion påverkar marknaden (t ex så har priset på ekologiska bananer sjunkit i takt med efterfrågan). Medvetna konsumenter tenderar även att göra medvetna val i andra frågor, man vill agera etiskt, tidseffektivt, klimatanpassat, hälsosamt, prisvärt
 och innovativt
.

En medveten målgrupp var en av två viktiga parametrar vi tog avstamp i när vi tog fram det nya kommunikationskonceptet för Mat.se. Det andra insikten handlade om enkelhet som drivkraft. Det är enkelt att handla på Mat.se tack vare teknik, sortiment, leverans, kundservice etc, vilket är en viktig USP som ger trovärdighet. Att berätta att det är enkelt och tidssparande att handla mat på nätet jämfört med i butik är nödvändigt, eftersom många fortfarande aldrig har testat. Enkelhet är dessutom en av vår tids mest efterfrågade värden. Medvetna konsumenter vill gärna göra rätt val, men det är inte alltid enkelt i en komplex värld med fake news, motstridig information, stress och inte minst livspusslet som gör det svårt hinna med.

Vi landade konceptet i det dubbelbottnade uttrycket ”Lätt att handla rätt”. Vi har tagit fasta på Mat.se’s stora hållbarhetsfokus som gör det lätt att handla rätt ur ett etiskt perspektiv, men också hur appen med sina smarta funktioner hjälper till att handla det man verkligen vill ha – utan att glömma något och utan att få med sig sånt som man är sugen på när blodsockret dippar.