A WORKING LAB

Filmkoncept

AWL, A Working Lab, är Akademiska Hus nationella koncept för co-working och flexibla mötesplatser. Vi fick i uppdrag att väcka uppmärksamhet kring konceptet och valde att intervjua tre intressanta personer med olika yrkesroller och perspektiv om deras tankar kring AWL. Tillsammans med Always Frank åkte vi till AWL Innomedicum i Solna där vi intervjuade Siri Helle (Psykolog), Johanna Antti (Lab Manager på AWL) och Björn Arvidsson (Verksamhetsledare på STUNS).