BORÅS ELHANDEL

Grafisk identitet

I samband med att Borås Elhandel såg över delar i sin varumärkesplattform, uppdaterade vi även det grafiska uttrycket för att tydligare spegla de värden som Borås Elhandel står för idag. Genom grafiska element, typsnitt och färger skapade vi ett tydligt, inkluderande och följsamt uttryck som utgår från den befintliga logotypen och är genomgående i den visuella identiteten.

I arbetet med den nya varumärkesplattformen fick vi bl a följande insikter som låg till grund för uppdatering av den grafiska identiteten: Borås Elhandel ska i ännu högre grad ta rollen som innovativt, snabbfotat och nytänkande elhandelsbolag. Samtidigt ska man inte tappa sin sympatiskt, hjälpsamma och personliga kärna. En mix av smart, framåtlutad teknologi och ett varmt, ansvarstagande hjärta. Kärnvärdena ”Nyfiket”, ”Personligt”, ”Kompetent” och ”Pålitligt” skulle genomsyra känslan, samt insikten att ett enkelt och tydligt digitalt uttryck är en viktig del i en friktionsfri kundresa.