Ny kund! HMC Sverige.

Ny kund! HMC (Hjälpmedelcenter Sverige) erbjuder utbildningar och kunskap kring förflyttning av patienter inom vården. FAB kommer att hjälpa HMC med löpande kommunikation, men också att ta fram en ny digital tjänst som kommer hjälpa vårdpersonal över hela världen att hjälpa sina patienter till ett rörligare liv.

”VI KAN FÖRFLYTTNING”

HMC
HMC (Hjälpmedelcenter Sverige) är experter på förflyttning och förflyttningskunskap, ibland även kallat förflyttningsteknik. HMC är ett nationellt kunskapscenter inom området och arbetar ständigt med att utveckla sina utbildningar (kurser, temadagar, skrifter) för att få med ny kunskap, ny hjälpmedelsteknik. hmcsverige.se