Spännande framtid för Opaltorget

Brf Kastanjeallén är ett nytt kvarter vid Opaltorget i sydvästra Göteborg. Området, som har närhet till både hav, natur och stad, står inför en spännande utveckling då ett helt nytt stadsdelstorg växer fram. FAB Agency hjälper Privatbostäder med kommunikation och försäljning av de nya bostäderna.

”Opaltorget med omgivning ska utvecklas till ett attraktivt och tryggt område.”

Vision för Opaltorget
”Opaltorget med omgivning ska utvecklas till ett attraktivt och tryggt område av hög arkitektonisk kvalitet med goda förutsättningar för boende, sociala kontakter, kulturaktiviteter och rekreation. Goda förbindelser till staden, havet och grönområden. Opaltorget ska stärkas som stadsdelstorg för närhandel, verksamheter och service.”

Privatbostäder
Vi är ett fastighetsutvecklingsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och markområden. Vi bygger nya fastigheter med känsla och omsorg för detaljerna och med hög ambition inom hållbart byggande. I vårt fastighetsbestånd finner ni kontor, butiker, industri, verkstad,
förskolor, gruppboenden och olika typer av lägenheter. privatbostader.se