BORÅS ELHANDEL

Kampanj med syfte att hjälpa

I en tid när människor på riktigt oroar sig över hur dom ska klara vintern på grund av de dyra elpriserna och förutsättningarna för vår gemensamma energiförsörjning ritas om i grunden, var det viktigt för Borås Elhandel att hjälpa sina kunder och vara en trygg punkt. Därför landade vi i kampanjen ”Vid din sida i energikrisen”, där vi visar hur de gått från att hjälpa människor med elavtal och fakturafrågor, till att hjälpa människor med tips, råd och information kring hur man både kan spara el och använda elen smartare – vilket är första steget mot en hållbar energiförsörjning för oss alla.

Kärnan i kampanjen är info-hubben www.boraselhandel.se/viddinsida, som samlar alltifrån info om vad som händer på elmarknaden, till smarta elavtal och hur man själv kan påverka sin elräkning.

Under kampanjkonceptet ”Vid din sida i energikrisen” kommunicerade vi också tydligt i sociala medier, tog upp aktuella frågor och gav tips och råd utifrån rådande situation.