AKADEMISKA HUS

Kommunikationskoncept

I det nya kommunikationskonceptet flyttade vi fokus från varför Akademiska Hus finns, till hur de ska jobba för att nå sina mål.

Efter ett stort och långvarigt arbete med att driva utveckling av kunskapsmiljöer och hållbara campus är det dags för Akademiska Hus att fokusera ännu mer på framtidens sätt att jobba – nämligen tillsammans. Tanken med det nya kommunikationskoceptet är att stärka Akademiska Hus position som samarbetspartnern i allt från förvaltning och utveckling av innovativa kunskapsmiljöer till skapandet av hållbara campus.

Konceptet ska hjälpa till att driva förändring, och inspirera till att göra det tillsammans. Därför valde vi att flytta fokus från varför Akademiska Hus finns, till hur de ska jobba för att nå sina mål. I nära samarbete med kunder och partners får man den förståelse och kunskap som behövs för att ta sig an samtidens utmaningar, men också för att ta vara på framtidens möjligheter. Vi landade kommunikationskonceptet i formuleringen ”Tillsammans lyfter vi”.