Det här är inte en julkampanj

Saker är inte alltid bara vad de ser ut att vara. Något till synes enkelt och vardagligt, kan betyda hela världen för någon som inte kan ta det för givet. Ibland kan man behöva hjälp med att se det stora i det lilla, för att känna att man faktiskt har möjlighet att påverka.

I dagarna lanseras Göteborgs Räddningsmissions julkampanj, signerad FAB Agency. Eller som vi väljer att se det: Det här är inte en julkampanj, det är engagemang, medmänsklighet och hopp om ett varmare Göteborg, förpackat i annonser där vi lyfter en rad vardagliga insatser som Räddningsmissionen gör för Göteborgs hemlösa varje dag, året runt.