Briefmöte hos Privatbostäder

En solig höstdag med briefmöte i Privatbostäders fantastiska lokaler. Kul att vara med när Göteborg växer!

Privatbostäder
Privatbostäder är ett fastighetsutvecklingsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och markområden. De bygger nya fastigheter med känsla och omsorg för detaljerna och med hög ambition inom hållbart byggande. I fastighetsbeståndet finns kontor, butiker, industri, verkstad, förskolor, gruppboenden och olika typer av lägenheter.
privatbostader.se